Копиране на снимки

От филм От дигитален носител

Размер

за 24 ч.

за 1 ч.

Размер

за 24 ч.

за 1 ч.

9 / 13

0,25 лв

0,40 лв

9 / 13

0,25 лв

0,40 лв

10 / 15

0,35 лв

0,50 лв

10 / 15

0,35 лв

0,50 лв

13 / 18

0,60 лв

1,20 лв

13 / 18

0,60 лв

1,20 лв

15 / 21

1,40 лв

2,40 лв

15 / 21

1,40 лв

2,40 лв

20 / 30

5,50 лв

7,50 лв

20 / 30

5,50 лв

7,50 лв

25 / 38

6,50 лв

8,50 лв

25 / 38

6,50 лв

8,50 лв

30 / 45

12,00 лв

– лв

30 / 45

12,00 лв

– лв

Снимките ви могат да бъдат с покритие мат или гланц, като това не ги оскъпява допълнително.

Копиране на снимка от диапозитив – при копиране на диапозитив цената се оформя от цената за сканиране на диапозитив + цената на снимка от дигитален носител в съответния размер.

* дигитален носител – CD, карта памет на дигитален фотоапарат, флаш памет и др.

** При копиране на над 100 броя снимки фотоателието ще ви направи отстъпка от обявените цени

Скъпи клиенти цветовете на снимките, които виждате на екрана на телефона си или на компютъра си не отговарят на реалните цветове. Най-често те са или доста по-ярки или пък доста по-тъмни или светли – това зависи от настройките на всеки екран. Ако не сте сигурни, моля помолете ни първо да направим за вас 1-2 снимки, за да видите, дали резултатите ви устройват. Също така няма, как снимките извадени в едно фото да отговаря на 100% цветово на същите снимки принтирани в друго фото.